Zelená káva

"Neexistuje najlepšia káva... ale existuje káva vhodnejšia pre konečný produkt, ktorý chceme získať."

Brazília

Naša najpredávanejšia káva pochádza z Brazílie, ktorá bola absolútne prvou krajinou vyrábajúcou a vyvážajúcou kávu na svete. Brazílska káva sa zvyčajne zbiera metódou ručného oberania, zatiaľ čo niektoré plantáže používajú automatizovanú metódu vďaka moderným strojom, ktoré sa tiež používajú aj pri zbere olív. Brazílska káva je na medzinárodnom trhu známa tým, že jej názov zodpovedá oblasti jej pôvodu alebo výroby. Jemné Arabiky sú pomenované podľa prístavu Santos, ktorý je z hľadiska kávy najvýznamnejší na svete. Brazílska klasifikácia sa považuje za najkompletnejšiu a zohľadňuje všetky aspekty konkrétnej šarže z vizuálneho a čuchového hľadiska, ako aj z hľadiska chuti.

Import

S cieľom zabezpečiť bezpečnú a efektívnu prepravu kávy je zavedený riadiaci systém, ktorým sa overuje stav každého naloženého kontajnera, ako aj vlhkosť ktorej je káva vystavená. Spoliehame sa len na svetovo najschopnejších a najprofesionálnejších prepravcov.

vietnam2
Vietnam je prvým výrobcom kávy Robusta na svete.
kolumbia2
Kolumbia je druhým najväčším producentom kávy Arabica na svete.
etiopia2
Etiópia je krajinou v ktorej káva rastie spontánne vďaka jej prirodzenému prostrediu.
uganda2
V Ugande sa pestuje hlavne káva Robusta.
V Indii
V Indii sa pestuje káva Arabica aj Robusta.

Poradenstvo pri pražení

Analýza zmesi kávy

Aby bola zmes kávy dobrá, musí byť vytvorená podľa potrieb zákazníkov pre ktorých je určená a podľa ich geografickej oblasti do ktorej patria. Hlavným znakom ktorý treba brať do úvahy pri analýze a zložení zmesi je pôvod kávy ktorá zmes tvorí, rozsah chutí a neposlednom rade cena.

Našou silnou stránkou sú laboratórne znalosti, siete a nástroje, ktoré nám umožňujú zostaviť, analyzovať, testovať a identifikovať vhodnú zmes kávy za každých okolností.

Praženie

Praženie je istotne jednou z najcitlivejších fáz premeny kávy. Proces praženia kávy je zdanlivo jednoduchý a úzko súvisí s niekoľkými prvkami medzi ktoré patri technologické charakteristiky pražiacich strojov, dávkovanie tepla, proces chladenia a organoleptické vlastnosti surovín, ktoré zmes tvoria.

Skúsenosti a fyzikálno-technické znalosti kávy vo všetkých jej aspektoch získané našimi expertmi a úzkej spolupráci s hlavnými talianskymi výrobcami pražiacich strojov nám umožňujú vyťažiť z každého druhu kávy to najlepšie.

sk_SKSlovak